International Relations Office

Các nghiên cứu ở Ba Lan

Các ngành học bằng tiếng Ba Lan:

 • biologia (Sinh học)
 • ochrona środowiska (Bảo vệ môi trường)
 • biotechnologia (Công nghệ sinh học)
 • mikrobiologia (Vi sinh vật)
 • ekonomia (Kinh tế)
 • finanse i rachunkowość (Tài chính Kế toán)
 • socjologia (Xã hội học)
 • europeistyka (Nghiên cứu Châu Âu)
 • informatyka i ekonometria (Tin học và Kinh tế)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (Quan hệ kinh tế quốc tế)
 • praca socjalna (Công Tác Xã Hội)
 • logistyka (Hậu cần)
 • filologie (Khoa học ngữ văn)
 • kulturoznawstwo (Nghiên cứu Văn hoá)
 • filologia polska (Khoa học Ba Lan)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Thư viện và Khoa học Thông tin)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna  (Báo chí và Truyền thông Xã hội)
 • archeologia (Khảo cổ học)
 • etnologia (Nhân chủng học)
 • filozofia (Triết học)
 • historia (Lịch sử)
 • historia sztuki (Lịch sử Nghệ thuật)
 • fizyka (Vật lý)
 • informatyka (Khoa học Máy tính)
 • chemia (Hóa học)
 • matematyka (Toán học)
 • geografia (Địa lý)
 • turystyka i rekreacja (Du lịch và Giải Trí)
 • gospodarka przestrzenna (Không gian kinh tế)
 • pedagogika (Sư phạm)
 • psychologia (Tâm lý)
 • prawo (Luật)
 • administracja (Quản trị)
 • polityka społeczna (Chính sách Xã hội)
 • politologia (Khoa học Chính trị)
 • stosunki międzynarodowe (Quan hệ Quốc tế)
 • zarządzanie (Quản lý)
 • leśnictwo (Lâm nghiệp)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann