International Relations Office

Навчання польською мовою

Іноземці можуть бути допущені до навчання першого та другого ступеня на польській мові , якщо:

а) завершили підготовчий курс навчання польською мовою в організаціях визначених міністром, відповідальним за вищу освіту,

б) Мають сертифікат знання польської мови виданий Державною комісією з атестації рівня знання польської мови як іноземної,

в) отримали підтвердження Університету, що їх підготовка та ступінь знання польської дозволяє на навчання польскою мовою.

В Лодзькому Університеті ви можете вчитися за наступними напрямками:

 • logistyka (логістикa)
 • filologia (польска, англійська, романська, російська, німецька, інші)
 • kulturoznawstwo (культурнi дослідження)
 • filologia polska (польска філологія)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (науковa інформація та бібліотечнa справa)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna ( журналістикa та соціальнa комунікація)
 • dziennikarstwo międzynarodowe (міжнародна журналістика)
 • informacja w środowisku cyfrowym (інформація у цифровому середовищі)
 • archeologia (aрхеологія)
 • etnologia (етнологія)
 • filozofia (філософія)
 • historia (iсторія)
 • historia sztuki (iсторія мистецтва)
 • religioznawstwo (релігійні дослідження)
 • fizyka (фiзика)
 • biologia (біологія)
 • ochrona środowiska (oхорона навколишнього середовища)
 • biotechnologia (біотехнології )
 • mikrobiologia (мікробіологія)
 • ekonomia (eкономіка)
 • finanse i rachunkowość (фінанси і бухгалтерський облік)
 • socjologia (cоціологія)
 • europeistyka (європейськi дослідження)
 • informatyka i ekonometria (iнформатика i економетрія)
 • finanse międzynarodowe (міжнародні фінанси)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (міжнародні економічні відносини)
 • ekonomia zrównoważonego miasta (економіка стійкого міста)
 • praca socjalna (cоціальна робота)
 • informatyka (інформатикa)
 • bankowość i finanse cyfrowe (банківська справа і цифрові фінанси)
 • inwestycje i nieruchomości (інвестицї і нерухомість)
 • rynek finansowy (фінансовий ринок)
 • chemia (хімія)
 • nauczanie chemii (навчання хімії)
 • matematyka (математикa)
 • analiza danych (аналіз даних)
 • geografia (географія)
 • turystyka i rekreacja (туризм та відпочинок)
 • gospodarka przestrzenna (просторова економіка)
 • pedagogika (педагогіка)
 • psychologia (психологіія)
 • prawo (право)
 • administracja (aдміністрація)
 • polityka społeczna (cоціальна політика)
 • politologia (політологія)
 • stosunki międzynarodowe (міжнароднi відносини)
 • zarządzanie (управління)
 • analityka biznesu (бізнес-аналіз)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (підприємництво і управління інноваціями)

 

Вартість навчання в ЛУ в 2020/2021 навчальному році.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann