International Relations Office

Правила прийняття на навчання

Є три варіанти навчання польською мовою в Лодзькому університеті:

1) На умовах польских громадян (без оплати за навчання, на стаціонарній формі польскою мовою) мають право навчатися:– іноземці, які мають Карту поляка;

 • – іноземці, які мають документ, що підтверджує польське походження, виданий Консулом;– iноземці, які отримали дозвіл на постійне перебування у Польщі (karta stałego pobytu);– іноземці, котрим у Польщі було надано статус довгострокового резидента ЄС.– iноземні громадяни, які мають статус біженця, наданий у Польщі;– iноземні громадяни, які мають тимчасовий захист у Польщі;– iноземні громадяни, які мають сертифікат знання польської мови на рівні C1 виданий Державною комісією з атестації рівня знання польської мови як іноземної (Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) (www.certyfikatpolski.pl, www.certyfikatpolski.uni.lodz.pl);– працюючі мігранти, які є громадянами держав-членів ЄС або держави-члена ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі) – учасниками Європейської економічної зони, а також члени їх сімей, якщо вони проживають у Польщі;– іноземці, яким в Польщі було надано дозвіл на проживання на визначений термін (через умови, зазначенi у ст. 159, пар. 1 або у ст. 186 пункт 1, 3 і 4 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців);- iноземні громадяни, які проживають на території Польщі та мають статус чоловіка/дружини, батьків або дітей громадянина Польщі.

Основні дати вступної кампанії**:

 1. Стаціонарте навчання – бакалаврат
 • Реєстрація онлайн, внесення реєстраційної оплати, завантаження сканів документів до свого особистого кабінету – з 24.05.2021 до 8.07.2021;
 • Оголошення списків зарахованих кандидатів – до 12.07.2021;
 • Подача оригіналів документів –  16, 19 i 20 липня 2021 р, (останній термін прийому документів, висланих поштою – 23 липня 2021р. Дата на почтовому штемпелі є вирішальною – не пізніше 20 липня 2021 р.);
 • Оголошення списків прийнятих на навчання – до 29.07.2021 р.
 1. Стаціонарне навчання – магістратура
 • Реєстрація онлайн, внесення реєстраційної оплати, завантаження сканів документів до свого особистого кабінету – з 24.05.2021 до 12.07.2021 р;
 • Іспит / співбесіда (на деяких спеціальностях) – 16 і 19 липня 2021р;
 • Оголошення списків зарахованих кандидатів – до 21 липня 2021р;
 • Подача оригіналів документів – з 22, 23, 26 липня 2021р, (останній термін прийому документів висланих почтою – 29 липня 2021р. Дата на почтовому штемпелі є вирішальною – не пізніше 26 липня 2021р.);
 • Оголошення списків прийнятих на навчання – до 2 серпня 2021р.

**У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, терміни вступної кампанії можуть бути продовжені.

Онлайн  реєстрація https://rekrutacja.uni.lodz.pl/cudzoziemcy.php

I етап:

Необхідно зареєструватися у системі онлайн реєстрації (IRK). При заповненні особистих даних, пам’ятай, що ім’я і прізвище необхідно вписати так само, як у закордонному паспорті. Після введення необхідної інформації треба обрати спеціальність. За кожну обрану спеціальність необхідно сплатити реєстраційний внесок 85 злотих (~20 Евро).

Якщо документи про закінчення школи/бакалаврату видані не в Польші,  пам’ятай про якнайшвидше завантаження сканів документів до свого особистого кабінету (це можна зробити в першому кроці).

Документи, які необхідно завантажити до онлайн системи:

 1. Атестат/диплом і додаток з оцінками;
 2. Переклад атестату/диплому і додатку на польську мову;
 3. Документ, на підставі якого маєш право вчитися без оплати за навчання (Карта поляка, дозвіл на постійне перебування в Польщі, ID громадянина Європейського Союзу тощо);
 4. Сертифікат рівня знань польскої/англійської мови.

Через потребу перерахування балів з атестату/диплому на польску шкалу просимо якомога швидше завантажити документи в особистий кабінет (найпізніший термін – останній день реєстрації онлайн до 12:00 години). Просимо повідомити Міжнародий відділ про завантаження документів до онлайн системи.

Декан Факультету, до якого кандидат складає документи, переглядає документи і перераховує бали з атестату/диплому. Перераховані бали заносятся до системи реєтраціі (IRK). Просимо звернути увагу, що для деяких спеціальностей вимагається оцінка з польської мови в атестаті.

II етап:

Якщо після закінчення терміну реєстрації в своєму особистому кабінеті бачиш інформацію, що ти зарахований, маєш якомога скоріше (у зазначені терміни) привезти оригінали вказаних нижче документів до Міжнародного відділу (BWZ):

1. заяву по формі, завантажену і видруковану з інтернет-системи ІРК з приклеєною фотографією, вказаною спеціальністю навчання і розбірливим підписом кандидата;

2. оригінал атестату або диплому бакалаврата з Апостилем або легалізовані в посольстві Польщі в країні, де документ був виданий*;

3. довідку, що вище зазначений документ є підставою для подальшого навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті або магістратурі в країні,де атестат/диплом були видані (не вимагаєтсься в випадку коли атестат/диплом виданий в Україні, ЄС, ЄАВТ, ОЕСР, Білорусі та Китаї);

4. Свідоцтво/сертифікат, який підтверджує знання польскої мови на рівні B2

 • свідоцтво, видане Державною комісією з атестації рівня знання польської мови як іноземної (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego);
 • свідоцтво видане після завершення річного підготовчого курсу в одній зі шкіл сертифікованих Міністерством науки та вищої освіти (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), наприклад Школа польскої мови для іноземців Лодзького Університету;
 • іншим мовним сертифікатом.

5. Документ, на підставі якого маєш право вчитися без оплати за навчання (Карта поляка, дозвіл на постійне перебування в Польщі, ID громадянина Європейського Союзу тощо);

6. Документ, який підтверджує наявність страхового полісу та право на базове медичне обслуговування в Республіці Польша.

7. Документ, що підтверджує легальність перебування у Польші (віза або карта побиту)

8. Заповнену декларацію (Додаток 1)

9. Заповнену заяву на признання місця в гуртожитку (Додаток 2)

10. Якщо ти маєш стипендію для Полонії – документ, який це підтверджує.

*атестати/дипломи видані в деяких країнах вимагають визнання у відділі народної освіти (нострифікація).

Кандидат буде прийнятий до Університету тільки після складення оригіналів всіх вищезазначених документів. Просимо пам’ятати, що документи мають бути

перекладені присяжним перекладачем на польську мову. Якщо немає можливості зробити такий переклад перед приїздом, можна його зробити вже в Польші.

2) Навчання на платній основі 

Вступна кампанія починається 24 травня і триває до 15 липня**.

**У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, терміни вступної кампанії можуть бути продовжені.

Онлайн  реєстрація https://admission.uni.lodz.pl

Етап

Кандидат реєструється в системі онлайн реєстрації, сплачує першу частину реєстраційного внеску – 20 Евро за кожну спеціальність, завантажує скани перерахованих нижче документів до системи онлайн реєстрації:

 • сертифікат знання польської мови на рівні В2;
 • заяву з онлайн-системи з прикріпленою фотографією, зазначеними персональними даними та вибраною спеціальністю;
 • атестат/диплом бакалавра;
 • додаток до атестату/диплому бакалавра з балами отриманими під час навчання.

На цьому етапі реєстрації документи можуть бути прийняті при наявності англійскої версіі. Проте просимо пам’ятати що документи мають бути перекладені на польску мову присяжним перекладачем. Якщо немає можливості зробити такий переклад під час вступної кампанії, можна зробити його після приїзду до Польші. Останній термін – кінець першого семестру навчання.

Етап II

Якщо Декан Факультету прийме рішення про зарахування кандидата на навчання, необхідно оплатити навчання + 100 Евро. Після завантаження підтвердження оплати в систему реєстрації, кандидату висилаєтся запрошення (скан електронною поштою + оригінал на адресу, вказану при реєстраціі) на підставі якого можна подавати документи на візу.

У випадку, якщо кандидат потребує місця у гуртожитку, необхідно заповнити відповідну заяву (Додаток 2) і завантажити до свого особистого кабінету.

Оригінали перерахованих нижче документів  мають бути складені у Міжнародному відділі (BWZ) перед початком семестру (найпізніше – 30 вересня 2020 р.):

1. заяву по формі, завантажену і видруковану з інтернет-системи ІРК  з приклеєною фотографією, вказаною спеціальністю навчання і розбірливим підписом кандидата;

2. оригінал атестату або диплому бакалаврата з Апостилем або легалізовані в посольстві Польщі в країні, де документ був виданий*;

3. довідку, що вище зазначений документ є підставою для подальшого навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті або магістратурі в країні, де атестат/диплом були видані (не вимагаєтсься в випадку коли атестат/диплом виданий в Україні, ЄС, ЄАВТ, ОЕСР, Білорусі та Китаї);

4. свідоцтво/сертифікат, який підтверджує знання польскої мови на рівні B2

 • свідоцтво, видане Державною комісією з атестації рівня знання польської мови як іноземної (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego);
 • свідоцтво видане після завершення річного підготовчого курсу в одній зі шкіл сертифікованих Міністерством науки та вищої освіти (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), наприклад Школа польскої мови для іноземців Лодзького Університету;
 • іншим мовним сертифікатом.

5. Підтвердження оплати за навчання + 100 євро + реєстраційний внесок.

6. Документ, який підтверджує наявність страхового полісу та право на базове медичне обслуговування в Республіці Польша.

7. Документ, що підтверджує легальність перебування у Польші (віза або карта побиту)

8. Заповнену декларацію (Додаток 1)

9. Заповнену заяву на признання місця в гуртожитку (Додаток 2)

10. Якщо ти маєш стипендію від NAWA – документ, який це підтверджує.

*атестати/дипломи видані в деяких країнах вимагають визнання у відділі народної освіти (нострифікація).

Кандидат буде прийнятий до Університету тільки після складення оригіналів всіх вище зазначених документів. Просимо пам’ятати, що документи мають бути

перекладені присяжним перекладачем на польську мову. Якщо немає можливості зробити такий переклад перед приїздом, можна його зробити вже в Польші. Кандидат зобов’язаний представити оригінали документи у Міжнародному відділі (BWZ) після приїзду до Польщі (найпізніше – 30 вересня).

3) Рішення директора NAWA про стипендіатів:

Стипендіальні програми NAWA:

Стипендіальна програма для Полонії

Стипендіальна програма ім. Стефана Банаха

Стипендіальна програма ім. Ігнацего Лукашешевіча

 

Якщо ти маєш Стипендію для Полонії, то процедура вступної кампанії і всі терміни виглядають так само, як для кандидатів на безплатне навчання (1).

Маєш зареєструватися в інтернет системі ІРК www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Якщо маєш інші стипендії від NAWA, то процедура вступної кампанії і всі терміни виглядають так само, як для кандидатів на платне навчання(2).

Маєш зареєструватися на сайті www.admission.uni.lodz.pl


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann