International Relations Office

Wizy

Obywatele UE/EOG

Obywatel UE może przyjechać do Polski na podstawie swojego dowodu tożsamości lub ważnego dokumentu podróży (np. paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo). Na pobyt do 3 miesięcy zezwolenie pobytu nie jest wymagane. Na pobyt przekraczający 3 miesiące, obywatele UE muszą zarejestrować swój pobyt (rejestracja pobytu obywatela UE). W przypadku studentów, rejestracja pobytu wydawana jest na jeden rok. Raz wydana, uprawnia jej posiadacza do podjęcia pracy. Zarówno rejestracja pobytu jak i prawo do podjęcia pracy przysługują również członkom najbliższej rodziny – tj. współmałżonkowi i dzieciom. Powyższy dokument wydawany jest przez

Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: +48 (42) 664-17-04, 664-17-01, 664-17-02
fax: +48 (42) 664-17-03

Rejestracja pobytu jest udzielana obywatelom Unii Europejskiej, posiadającym ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania bez potrzeby ubiegania się o zasiłek z opieki społecznej.

Obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają takim samym warunkom jak obywatele UE.
Obywatele Szwajcarii mogą wjechać na terytorium Polski tylko na podstawie ważnego paszportu.
Warto odwiedzić także stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, www.msz.gov.pl zakładkę Informacje Konsularne lub wejść na stronę internetową Ambasady/Konsulatu Polski w swoim kraju.

Obywatele Państw Spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Obywatele spoza UE/EOG mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport) oraz wizy lub karty pobytu (jeśli jest to wymagane). Obywatel spoza UE musi uzyskać wizę w Konsulacie Polski w kraju swojego zamieszkania. Wiza studencka zazwyczaj jest wydawana na okres do jednego roku. Przedłużenie wizy w Polsce jest możliwe tylko w przypadku zaistnienia siły wyższej lub sytuacji niemożliwej do przewidzenia podczas ubiegania się o wizę w konsulacie. Wiza może zostać przedłużona tylko raz. Konieczne jest zatem, aby ubiegać się o wizę w konsulacie na cały okres planowanego pobytu w Polsce. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Ambasadą Polski w kraju ojczystym. Osoby, które otrzymały wizę na okres całego pobytu w Polsce nie są zobowiązane do ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Polsce. Pozostałe osoby w celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski powinny wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu przed datą upływu ważności wizy.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 ze zm.)


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann