International Relations Office

Studia po polsku

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
c) uzyskają potwierdzenie uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

W Uniwersytecie Łódzkim można studiować na następujących kierunkach:

Informatory rekrutacyjne 2018/2019

Faculty of Biology and Environmental Protection/Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • biologia (Biology)
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (Biomonitoring and Ecological Biotechnology)
 • biotechnologia (Biotechnology)
 • genetyka (Genetics)
 • mikrobiologia (Microbiology)
 • ochrona środowiska (Environmental Protection)

Faculty of Chemistry/Wydział Chemii

 • analityka chemiczna (Chemical Analysis)
 • chemia (Chemistry)
 • chemia kosmetyczna (Cosmetic Chemistry)
 • nauczanie chemii (Teaching of Chemistry)

Faculty of Economics and Sociology/Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

 • analityka gospodarcza (Economic Analysis)
 • analityka społeczna (Social Analysis)
 • bankowość i finanse cyfrowe (Banking and Digital Finance)
 • ekonomia (Economics)
 • ekonomia ekobiznes (Economics Eco-business)
 • ekonomia zrównoważonego miasta (Economics of Urban Sustainability)
 • finanse i rachunkowość (Finance and Accounting)
 • finanse międzynarodowe (International Finance)
 • gospodarka przestrzenna (Spatial Economics)
 • informatyka (Computer Science)
 • informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics)
 • inwestycje i nieruchomości (Real Estate Investments)
 • logistyka (Logistics)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations)
 • polityka społeczna (Social Policy) 
 • praca socjalna (Social Work)
 • rynek finansowy (Financial Market)
 • socjologia (Sociology)

Faculty of Educational Sciences/Wydział Nauk o Wychowaniu

 • pedagogika (Pedagogy)
 • psychologia (Psychology)

Faculty of Philology/Wydział Filologiczny

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Journalism and Social Communication)
 • dziennikarstwo międzynarodowe (International Journalism)
 • filmoznawstwo (Film Studies)
 • filologie: polska, angielska, rosyjska, niemiecka, romańska, inne (Philologies: Polish, English, Russian, German, Roman, other)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Library and Information Science)
 • informacja w środowisku cyfrowym (Information in Digital Environment)
 • kulturoznawstwo (Cultural Studies)
 • lingwistyka dla biznesu (Business Linguistics)
 • logopedia z audiologią (Logopedics with Audiology)
 • niemcoznawstwo (German Studies)
 • nowe media i kultura cyfrowa (New Media and Digital Culture)
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk  (Theathre Production and Event Management)
 • studia polsko-niemieckie (Polish-German Studies)

Faculty of Geographical Sciences/Wydział Nauk Geograficznych

 • geografia (Geography)
 • geoinformacja (Geoinformation)
 • geomonitoring (Geomonitoring)
 • gospodarka przestrzenna (Spatial Economics)
 • turystyka i rekreacja (Tourism and Recreation)
 • studia regionalne (Regional Studies)

Faculty of International and Political Studies/Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • bezpieczeństwo narodowe (National Security)
 • politologia (Political Science)
 • międzynarodowe studia kulturowe (International Cultural Studies)
 • stosunki międzynarodowe (International Relations)
 • studia azjatyckie (Asian Studies)

Faculty of Law and Administration/Wydział Prawa i Administracji

 • administracja (Administration)
 • polityka społeczna (Social Policy)
 • prawo (Law)
 • prawo medyczne (Medical Law)
 • prawo podatkowe i rachunkowość (Tax Law and Accounting)
 • prawo zatrudnienia kadry i płace (Employment Law HR and Payroll)
 • prawo zamówień publicznych (Public Procurment Law)

Faculty of Management/Wydział Zarządzania

 • analityka biznesu (Business Analysis)
 • finanse i inwestycje (Finance and Investment)
 • finanse i rachunkowość (Finance and Accounting)
 • logistyka (Logistics)
 • marketing (Marketing)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (Enterpreneurship and Innovation Management)
 • rachunkowość (Accounting)
 • zarządzanie (Management)
 • zarządzanie publiczne (Public Management)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management)

Faculty of Mathematics and Computer Science/Wydział Matematyki i Informatyki

 • analiza danych (Data Analysis)
 • informatyka (Computer Science)
 • matematyka (Mathematics)

Faculty of Philosophy and History/Wydział Filozoficzno – Historyczny

 • archeologia (Archeology)
 • etnologia (Ethnology)
 • filozofia (Philosophy)
 • historia (History)
 • historia sztuki (History of Art)
 • okcydentalistyka (Occidental Studies)
 • regionalistyka kulturowa (Cultural Regionalistics)
 • religioznawstwo (Religious Studies)
 • wojskoznawstwo (Military Studies)

Faculty of Physics and Applied Informatics/Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • fizyka (Physics)
 • informatyka (Computer Science)
 • popularyzacja i nauczanie fizyki (Dissemination and Teaching of Physics)

Branch Office in Tomaszów Maz./Filia UŁ w Tomaszowie Maz.

 • administracja (Administration)
 • leśnictwo (Forestry)
 • turystyka i rekreacja (Tourism and Recreation)
 • zarządzanie (Management)

Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.

Opłaty za studia w języku polskim dla osób niebędących obywatelami polskimi regulowane są Zarządzeniem Rektora nr 113 z 26.05.2017 r. 

Uchwała Senatu UŁ nr 58 z dnia 20.02.2017 dotyczy zniżek w opłacie za studia dla obywateli: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu podejmujących w roku akademickim 2017/2018 naukę na zasadach odpłatności.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann