International Relations Office

Studia po polsku

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
c) uzyskają potwierdzenie uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

W Uniwersytecie Łódzkim można studiować na następujących kierunkach:

Informatory rekrutacyjne 2017/2018

Faculty of Biology and Environmental Protection/Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • biologia (Biology)
 • ochrona środowiska (Environmental Protection)
 • biotechnologia (Biotechnology)
 • mikrobiologia (Microbiology)
 • genetyka (Genetics)
 • biomonitoring (Biomonitoring)

Faculty of Chemistry/Wydział Chemii

 • chemia (Chemistry)
 • analityka chemiczna (Chemical Analysis)
 • chemia kosmetyczna (Cosmetic Chemistry)
 • nauczanie chemii (Teaching of Chemistry)

Faculty of Economics and Sociology/Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

 • ekonomia (Economics)
 • finanse i rachunkowość (Finance and Accounting)
 • socjologia (Sociology)
 • europeistyka (European Studies)
 • informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations)
 • praca socjalna (Social Work)
 • logistyka (Logistics)
 • gospodarka przestrzenna (Spatial Economics)
 • analityka gospodarcza (Economic Analysis)
 • ekonomia ekobiznes (Economics Ecobusiness)
 • bankowość i finanse cyfrowe (Banking and Digital Finance)
 • inwestycje i nieruchomości (Real Estate Investments)
 • rynek finansowy (Financial Market)
 • finanse międzynarodowe (International Finance)
 • ekonomia zrównoważonego miasta (Sustainable City Economics)

Faculty of Educational Sciences/Wydział Nauk o Wychowaniu

 • pedagogika (Pedagogy)
 • psychologia (Psychology)

Faculty of Geographical Sciences/Wydział Nauk Geograficznych

 • geografia (Geography)
 • turystyka i rekreacja (Tourism and Recreation)
 • gospodarka przestrzenna (Spatial Economics)
 • geoinformacja (Geoinformation)
 • geomonitoring (Geomonitoring)
 • studia regionalne (Regional Studies)

Faculty of International and Political Studies/Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • politologia (Political Science)
 • stosunki międzynarodowe (International Relations)
 • międzynarodowe studia kulturowe (International Cultural Studies)

Faculty of Law and Administration/Wydział Prawa i Administracji

 • prawo (Law)
 • administracja (Administration)
 • polityka społeczna (Social Policy)
 • prawo podatkowe i rachunkowość (Tax Law and Accounting)
 • prawo medyczne (Medical Law)
 • prawo zatrudnienia kadry i płace (Employment Law HR and Payroll)

Faculty of Management/Wydział Zarządzania

 • zarządzanie (Management)
 • analityka biznesu (Business Analysis)
 • logistyka (Logistics)
 • finanse i inwestycje (Finance and Investment)
 • marketing (Marketing)
 • rachunkowość (Accounting)
 • zarządzanie publiczne (Public Management)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management)
 • technologie informatyczne w logistyce (Information Technologies in Logistics)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (Enterpreneurship and Innovation Management)

Faculty of Mathematics and Computer Science/Wydział Matematyki i Informatyki

 • matematyka (Mathematics)
 • informatyka (Computer Science)
 • analiza danych (Data Analysis)

Faculty of Philology/Wydział Filologiczny

 • filologie: polska, angielska, rosyjska, niemiecka, romańska, inne (Philologies: Polish, English, Russian, German, Roman, other)
 • kulturoznawstwo (Cultural Studies)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Library and Information Science)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Journalism and Social Communication)
 • dziennikarstwo międzynarodowe (International Journalism)
 • logopedia z audiologią (Logopedics with Audiology)
 • lingwistyka dla biznesu (Business Linguistics)
 • informacja w środowisku cyfrowym (Information in Digital Environment)

Faculty of Philosophy and History/Wydział Filozoficzno – Historyczny

 • archeologia (Archeology)
 • etnologia (Ethnology)
 • filozofia (Philosophy)
 • historia (History)
 • historia sztuki (History of Art)
 • okcydentalistyka (Occidental Studies)
 • regionalistyka kulturowa (Cultural Regionalistics)
 • religioznawstwo (Religious Studies)

Faculty of Physics and Applied Informatics/Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • fizyka (Physics)
 • informatyka (Computer Science)
 • Nanotechnology 

Branch Office in Tomaszów Maz./Filia UŁ w Tomaszowie Maz.

 • administracja (Administration)
 • turystyka i rekreacja (Tourism and Recreation)
 • informatyka (Computer Science)
 • zarządzanie (Management)
 • leśnictwo (Forestry)

Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 60 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.

Opłaty za studia w języku polskim dla osób niebędących obywatelami polskimi regulowane są Zarządzeniem Rektora nr 118 z 22.07.2016 r.

Uchwała Senatu UŁ nr 58 z dnia 20.02.2017 dotyczy zniżek w opłacie za studia dla obywateli: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu podejmujących w roku akademickim 2017/2018 naukę na zasadach odpłatności.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann