International Relations Office

Rules of crossing Polish boarder / Zasady przekraczania granicy Polski

Wersja polska poniżej

Update: Polish Government announced new rules*, valid from 11.02.2022.

Those who enter Poland from a Schengen country, Member State of the European Union, or Turkey, are subject to 7-day entry quarantine, unless they meet one of the following conditions:

 • they have completed a full vaccination cycle, and 14 days (counting from the day following the date of the final dose) have passed since their final dose;
 • their vaccination is confirmed by an EU Digital COVID Certificate or by another document in Polish or in English confirming vaccination with a vaccine which has been granted a marketing authorisation within the European Union;
 • they have recovered from a SARS-CoV-2 infection (so-called “convalescents”) at most 6 months before the day on which they cross the border of the Republic of Poland. Convalescents are obliged to present a document confirming recovery from the disease, issued in Polish or in English, e.g., an EU Digital COVID Certificate;
 • they present a negative COVID-19 test result, confirmed by an EU Digital COVID Certificate or by another document in Polish or in English. The test must be performed at most 48 hours before the border is crossed.

Travellers subjected to quarantine will be able to undergo a test 48 hours after crossing the border. Negative result of said test will mean exemption from the quarantine: test type RT-PCR or antigen test performed by a laboratory. Please know that tests are not financed from public funds.

Those who enter Poland from a non-Schengen country, are subject to a 7-day entry quarantine, unless they present a negative COVID-19 test result, confirmed by an EU Digital COVID Certificate or by another document in Polish or in English. The test must be performed at most 48 hours before the border is crossed.

Travellers subjected to quarantine will be able to undergo a test 48 hours after crossing the border. Negative result of said test will mean exemption from the quarantine: test type RT-PCR or antigen test performed by a laboratory. Please know that tests are not financed from public funds.

*The above information is for informational purposes only and does not constitute binding interpretation of the current provisions of law. Each time the decision on entering Poland and imposing or lifting a quarantine is made by an employee of the Border Guard and the State Sanitary Inspection.

Aktualizacja: Polski Rząd ogłosił nowe zasady* obowiązujące od 11.02.2022.

Przybywający do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji podlegają 7-dniowej kwarantannie, chyba, że:

 • przyjęli pełny cykl szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej;
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID;
 • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Przybywający do Polski spoza strefy Schengen podlegają 7-dniowej kwarantannie, chyba, że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

*Powyższa informacja ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi obowiązującej wykładni obecnie obowiązujących przepisów prawa. Każdorazowo decyzję o wjeździe do Polski i nałożeniu bądź uchyleniu kwarantanny podejmuje pracownik Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Previous rules (NOT VALID ANYMORE):

The rules* of crossing Polish boarder listed below are valid until 28.02.2022, with possible extension.

Those who enter Poland from a Schengen country, Member State of the European Union, or Turkey, regardless of their means of transport (collective or individual, including crossing the border on foot), are subject to a 10-day entry quarantine, unless they meet one of the following conditions:

 • they have completed a full vaccination cycle, and 14 days (counting from the day following the date of the final dose) have passed since their final dose;
 • their vaccination is confirmed by an EU Digital COVID Certificate or by another document in Polish or in English confirming vaccination with a vaccine which has been granted a marketing authorisation within the European Union;
 • they have recovered from a SARS-CoV-2 infection (so-called “convalescents”) at most 6 months before the day on which they cross the border of the Republic of Poland. Convalescents are obliged to present a document confirming recovery from the disease, issued in Polish or in English, e.g., an EU Digital COVID Certificate;
 • they present a negative COVID-19 test result, confirmed by an EU Digital COVID Certificate or by another document in Polish or in English. The test must be performed at most 48 hours before the border is crossed.

Travellers subjected to quarantine will be able to undergo a test 48 hours after crossing the border. Negative result of said test will mean exemption from the quarantine: test type RT-PCR or antigen test performed by a laboratory. Please know that tests are not financed from public funds.

Detailed information: https://www.gov.pl/web/coronavirus/eu-member-states-schengen-area

Those who enter Poland from a non-Schengen country: all travelers are required to present a negative result of the COVID-19 test taken within 24 hours before crossing the border, counting from the date of receiving the result, regardless of their means of transport (collective, individual, or crossing the border on foot). The obligation to undergo testing also applies to vaccinated persons! It is also possible to take the test at certain Polish airports prior to border check. We encourage you to verify if this option is available on the websites of individual airports. From 18 December, it is also possible to take a test at the airport, within three hours after crossing the border (test type RT-PCR or antigen test performed by a laboratory; please know that tests are not financed from public funds). Persons who fail to present a negative test result will be required to undergo a 14-day quarantine.

Detailed information: https://www.gov.pl/web/coronavirus/outside-the-european-union-schengen-area

*The above information is for informational purposes only and does not constitute binding interpretation of the current provisions of law. Each time the decision on entering Poland and imposing or lifting a quarantine is made by an employee of the Border Guard and the State Sanitary Inspection.

Poprzednie zasady (NIE AKTUALNE)

Poniższe zasady* przekraczania granicy Polski obowiązują do 28.02.2022, z możliwym przedłużeniem.

Przybywający do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji, niezależnie od środka transportu (zbiorowego bądź indywidualnego, w tym pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie, chyba, że:

 • przyjęli pełny cykl szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej;
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID;
 • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

Przybywający do Polski spoza strefy Schengen mają obowiązek okazać negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 24 godziny licząc od momentu otrzymania wyniku, niezależnie od środka transportu (zbiorowego bądź indywidualnego, w tym pieszo). Obowiązek ten dotyczy również zaszczepionych! Test można też wykonać na niektórych lotniskach w Polsce, przed odprawą graniczną. Od 18 grudnia ub. r. można wykonać test na terenie lotniska, w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy (rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy; testy nie są finansowane ze środków publicznych). Zachęcamy do sprawdzania informacji na stronach internetowych poszczególnych lotnisk. Osoby, które nie przedstawią wyniku testu, podlegają 14-dniowej kwarantannie.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen

*Powyższa informacja ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi obowiązującej wykładni obecnie obowiązujących przepisów prawa. Każdorazowo decyzję o wjeździe do Polski i nałożeniu bądź uchyleniu kwarantanny podejmuje pracownik Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
This entry was posted on Tuesday, February 1st, 2022 at 07:37 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

*/?>

Comments are closed.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann