International Relations Office

Ubezpieczenie

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia i szkolenia, (…) oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, jeżeli:
– posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Za osoby legitymujące się polskim pochodzeniem lub posiadające ważną Kartę Polaka składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca szkoła wyższa.
Kwestie te regulują przepisy ustawy z 13 czerwca 2013 r. a zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), tj. art. 3 ust. 2 pkt i 4 oraz art. 86 ust 1 pkt 14.
Na cudzoziemcu spoczywa jedynie obowiązek dostarczenia wymaganych dokumentów, wypełnienia dostępnego w uczelni formularza NFZ; pozostałe formalności załatwia szkoła wyższa.

W związku z powyższym, prosimy o stawienie się z:

1. Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym polskie pochodzenie w rozumieniu Ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, ze zm.)
2. paszportem
3. kartą pobytu lub wizą

Po dostarczeniu dokumentów będziecie Państwo musieli wypełnić druk ZUS ZZA oraz formularz Oświadczenia o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (które otrzymacie w Biurze Współpracy z Zagranicą).

Prosimy składać wymienione dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą (ul. Uniwersytecka 3, pokój nr 2a).

Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich z państw UE aby mogli korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) muszą posiadać:

 1. aktualną legitymację studencką/doktorancką/zaświadczenie o odbywanym stażu
 2. aktualny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby
 3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Pozostali studenci spoza UE mają obowiązek wykupić ubezpieczenie zdrowotne np: w Oddziale NFZ.
Adres: ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
Informacja: (42) 1-94-88, (42) 275-41-41
Koszt indywidualnego ubezpieczenia to 55,80 zł miesięcznie.

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie z uczelni o studiowaniu
2. legitymacja studencka
3. paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość
4. zaświadczenie o zameldowaniu

 

Akademickie Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny swieta-rodzina-logo

 • nowoczesny, wielospecjalistyczny zespół poradni dedykowany studentom
 • lekarze rodzinny i lekarze specjaliści, udzielający bezpłatnych porad w ramach kontraktu z NFZ*
 • stomatologia, rehabilitacja, dietetyka
 • bogate zaplecze diagnostyczne (pracownie: RTG, USG, endoskopii przewodu pokarmowego, audiometrii, spirometrii, badań czynnościowych układu krążenia i inne)
 • liczne programy profilaktyczne, szczepienia
 • dogodna lokalizacja, w centrum miasta – w pobliżu Galeria Łódzka, Silver Screen
 • łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej
 • przyjazna obsługa – tylko niezbędne formalności**

Akademickie Centrum Medyczne wykonuje bezpłatnie badania wstępne, wymagane przez Uniwersytet Łódzki oraz przeprowadza badanie pracowników w ramach Medycyny Pracy.

Centrum Medyczne świadczy również usługi komercyjne, gwarantując najwyższą jakość i szybkie tempo realizacji wizyt.

Adres:
ul. Wigury 19, Łódź tel.: 42 254 96 91
infolinia: 796-332-933
www.swietarodzina.com.pl
facebook.com/ZdrowiePoStudencku

Gabinet na miasteczku akademickim:
XIV Dom Studenta UŁ
ul. Jana Matejki 21/23
tel.: 42 635 47 49
*pełnej informacji odnośnie świadczeń udziela infolinia/rejestracja ACM
**możliwość złożenia na miejscu deklaracji wyboru lekarza


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann