International Relations Office

Studia po polsku

W Uniwersytecie Łódzkim można studiować na następujących kierunkach:

Faculty of Biology and Environmental Protection/Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • biologia (Biology)
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (Biomonitoring and Ecological Biotechnology)
 • biotechnologia (Biotechnology)
 • ekomiasto (Eco-city)
 • mikrobiologia (Microbiology)
 • ochrona środowiska (Environmental Protection)

Faculty of Chemistry/Wydział Chemii

 • analityka chemiczna (Chemical Analysis)
 • chemia (Chemistry)
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami binzesu (Chemistry of Cosmetics and Pharmaceutics with elements of Business)
 • nauczanie chemii (Teaching of Chemistry)

Faculty of Economics and Sociology/Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

 • analityka gospodarcza (Economic Analysis)
 • analityka społeczna (Social Analysis)
 • bankowość i finanse cyfrowe (Banking and Digital Finance)
 • ekonomia (Economics)
 • ekonomia ekobiznes (Economics Eco-business)
 • ekonomia miasta zrównoważonego (Economics of Urban Sustainability)
 • finanse i rachunkowość (Finance and Accounting)
 • finanse międzynarodowe (International Finance)
 • gospodarka przestrzenna (Spatial Economics)
 • informatyka (Computer Science)
 • informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics)
 • inwestycje i nieruchomości (Real Estate Investments)
 • logistyka (Logistics)
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations)
 • polityka społeczna (Social Policy) 
 • praca socjalna (Social Work)
 • rynek finansowy (Financial Market)
 • socjologia (Sociology)

Faculty of Educational Sciences/Wydział Nauk o Wychowaniu

 • pedagogika (Pedagogy)
 • psychologia (Psychology)
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne (Physical and Health Education)

Faculty of Philology/Wydział Filologiczny

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Journalism and Social Communication)
 • dziennikarstwo międzynarodowe (International Journalism)
 • filmoznawstwo (Film Studies)
 • filologie: polska, angielska, rosyjska, niemiecka, romańska, inne (Philologies: Polish, English, Russian, German, Roman, other)
 • informacja w środowisku cyfrowym (Information in Digital Environment)
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim (Informatology with Business English)
 • kultura i sztuka współczesna (Culture and Modern Arts)
 • kulturoznawstwo (Cultural Studies)
 • lingwistyka dla biznesu (Business Linguistics)
 • logopedia (Logopedics)
 • logopedia z audiologią (Logopedics with Audiology)
 • nowe media i kultura cyfrowa (New Media and Digital Culture)
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk  (Theathre Production and Event Management)
 • studia polskie z językiem angielskim (Polish Studies with English)
 • studia polsko-niemieckie (Polish-German Studies)

Faculty of Geographical Sciences/Wydział Nauk Geograficznych

 • geografia (Geography)
 • geoinformacja (Geoinformation)
 • geomonitoring (Geomonitoring)
 • gospodarka przestrzenna (Spatial Economics)
 • turystyka i rekreacja (Tourism and Recreation)
 • studia regionalne (Regional Studies)

Faculty of International and Political Studies/Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • bezpieczeństwo narodowe (National Security)
 • politologia (Political Science)
 • międzynarodowe studia kulturowe (International Cultural Studies)
 • stosunki międzynarodowe (International Relations)
 • studia azjatyckie (Asian Studies)

Faculty of Law and Administration/Wydział Prawa i Administracji

 • administracja (Administration)
 • polityka społeczna (Social Policy)
 • prawo (Law)
 • prawo medyczne (Medical Law)
 • prawo ochrony danych osobowych (Personal Data Protection Law)
 • prawo podatkowe i rachunkowość (Tax Law and Accounting)
 • prawo zatrudnienia kadry i płace (Employment Law HR and Payroll)
 • prawo zamówień publicznych (Public Procurement Law)

Faculty of Management/Wydział Zarządzania

 • analityka biznesu (Business Analysis)
 • cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (Digitalization and Data Management in Business)
 • finanse i inwestycje (Finance and Investment)
 • finanse i rachunkowość (Finance and Accounting)
 • logistyka (Logistics)
 • marketing (Marketing)
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (Enterpreneurship and Innovation Management)
 • rachunkowość (Accounting)
 • zarządzanie (Management)
 • zarządzanie biznesem (Business Manangement)
 • zarządzanie miastem (City Management)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management)

Faculty of Mathematics and Computer Science/Wydział Matematyki i Informatyki

 • analiza danych (Data Analysis)
 • informatyka (Computer Science)
 • matematyka (Mathematics)

Faculty of Philosophy and History/Wydział Filozoficzno – Historyczny

 • archeologia (Archeology)
 • e-historia (e-History)
 • etnologia (Ethnology)
 • filozofia (Philosophy)
 • historia (History)
 • historia sztuki (History of Art)
 • okcydentalistyka (Occidental Studies)
 • regionalistyka kulturowa (Cultural Regionalistics)
 • religioznawstwo (Religious Studies)
 • wojskoznawstwo (Military Studies)

Faculty of Physics and Applied Informatics/Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • fizyka (Physics)
 • informatyka (Computer Science)

Branch Office in Tomaszów Maz./Filia UŁ w Tomaszowie Maz.

 • administracja (Administration)
 • leśnictwo (Forestry)
 • turystyka i rekreacja (Tourism and Recreation)
 • zarządzanie (Management)

Wysokość opłat za studia na UŁ w roku 2021/2022


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann