International Relations Office

Obywatele UE

I. Bez ponoszenia opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim (dawniej na zasadach obowiązujących obywateli polskich) mogą podejmować i odbywać studia m.in.:
– obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Terminarz rekrutacji:

 1. Studia stacjonarne – jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia
 • Elektroniczna rejestracja, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów zagranicznych – od 6 maja do 9 lipca 2020;
 • Publikacja list osób zakwalifikowanych – do 16 lipca 2020;
 • Składanie dokumentów – od 17 lipca do 21 lipca 2020, (oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 24 lipca 2020 – decyduje data stempla pocztowego – 21.07.2020);
 • Publikacja list osób przyjętych na studia – do 30 lipca 2020.

      2. Studia stacjonarne – drugiego stopnia

 • Elektroniczna rejestracja, dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów zagranicznych – od 6 maja do 13 lipca 2020;
 • Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna – 17 i 20 lipca 2020;
 • Publikacja list osób zakwalifikowanych – do 22 lipca 2020;
 • Składanie dokumentów – od 23 lipca do 27 lipca 2020, (oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 30 lipca 2020 – decyduje data stempla pocztowego – 27.07.2020);
 • Publikacja list osób przyjętych na studia – do 3 sierpnia 2020

Serwis rekrutacyjny –> IRK (rekrutacja.uni.lodz.pl/cudzoziemcy)

R e k r u t a c j a – od czego zacząć

Należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1. Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

 1. świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;
 2. tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;
 3. dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);
 4. certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Dziekan wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny wystawione przez Dziekana wpisywane są do IRK przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze.

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

 1. ankieta osobowa ze zdjęciem wydrukowana z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,
 2. oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*,
 3. zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).
 4. formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,
 5. kopie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)
 6. ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,
 7. zaświadczenie lekarskie (osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodatkowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),
 8. ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),
 9. oświadczenie (Załącznik 1)

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin. Uznanie musi to nastąpić maksymalnie do końca pierwszego semestru studiów.

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).
Załącznik 1 – wzór oświadczenia

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann