International Relations Office

Akademik UŁ

Wniosek o rezerwację miejsca w DS UŁ na kolejny rok akademicki

Wniosek o przyznanie miejsca w DS UŁ na okres wakacji

Wniosek o przyznanie miejsca w DS UŁ na nowy rok akademicki

//English version below the Polish text//

Drogi studencie,

Jeśli kontynuujesz studia w UŁ i chcesz nadal mieszkać w akademiku 14 (lub innym) w przyszłym roku akademickim 2014/2015 oraz w okresie wakacji, powinieneś wypełnić DUŻYMI LITERAMI właściwy Wniosek:

– o rezerwację miejsca w DS UŁ na kolejny rok akademicki (dla studentów kontynuujących zamieszkanie; prócz tych, którzy rozpoczynają nowy cykl studiów II czy III stopnia – składają wniosek o przyznanie),

– o przyznanie miejsca w DS UŁ na okres wakacji (lipiec-wrzesień),

– o przyznanie miejsca w DS UŁ na kolejny rok akademicki – dokument składany w BWZ pokój 8 (dla studentów ubiegających się o miejsce po raz pierwszy, przyjętych w rekrutacji na kolejny cykl – czyli jeśli kończysz 3 rok licencjatu i  planujesz podjąć studia magisterskie składasz ten wniosek).

i złożyć go odpowiednio:
– studenci mieszkający w ds 14, składają właściwy Wniosek w administracji 14 akademika lub na recepcji w akademiku,
– studenci mieszkający poza ds 14 i przyjęci w drodze rekrutacji, składają Wniosek w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Wnioski na kolejny rok akademicki należy składać do dnia 31 maja 2014 (wnioski przyjmowane są tylko w wersji papierowej).
Wniosek na wakacje należy składać do dnia 15 czerwca 2014 w administracji 14 akademika lub na recepcji w akademiku.

Jeśli nie będzie Twojego wniosku do 31 maja, nie gwarantujemy Ci miejsca w akademiku w przyszłym roku. Osoby, które złożą wniosek po 31 maja, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i ostateczna decyzja, czy będą mieszkać w akademiku zostanie podjęta we wrześniu.

W razie pytań, możesz kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą, nr telefonu: 42 635 42 37.

BWZ UŁ

 

Accommodation request to book a room for the next academic year

Accommodation request to grant a room for the period of holidays

Accommodation request to grant a room for the new academic year (first year students)

Dear student,

If you are continuing your studies at the University of Lodz and want to stay in the Dormitory No. 14 (or other) in the next academic year 2014/2015 or during holidays, please fill in (in CAPITAL LETTERS) the right Accommodation Request:
– to book a room for the next academic year (for students continuing living in the same dorm, except for the students who will start a new program of MA or PHD),
– to grant a room for the period of holidays (July-September),

– to grant a room for the next academic year – all documents submitted directly at International Relations Office room 8 (for students applying for first time, students enrolling for another cycle of studies: MA, PhD)

and leave it/them in the reception Desk, in the Dormitory No. 14 (for students who stay now in dormitory No. 14),or in the International Relations Office (for students who will start another cycle) till 31 May 2014 (Accommodation Request can be only submitted in paper version).

Accommodation request to reserve a room for the next academic year should be submitted until 31 May 2014,
Accommodation request to reserve a room for the period of holidays should be submitted until 15 June 2014,

If your request isn’t left there, we won’t be able to guarantee you a room in the Dormitory in the next academic year. People who are late, that is, leave their Requests after 31 May will be put on a standby list and will wait for the decision (as to their room) until September.

If you have any questions, why not give us a call: 42 635 42 37.

ISO staff


Pasek UŁ